Kể lại một trận thi đấu thể thao

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Quang
Ngày gửi: 10h:06' 25-03-2011
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
Môn: Tập làm văn
Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn:

Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn:
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài

Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
Gợi ý:
a, Đó là môn thể thao nào?
b, Em tham gia hay chỉ xem thi đấu?
c, Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu?
Tổ chức khi nào?
d, Em cùng xem (hoặc tham gia) với những
ai?
e, Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?
g, Kết quả thi đấu ra sao?
a, Đó là môn thể thao nào?
b, Em tham gia hay chỉ xem thi đấu?
Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
1. Kể lại một trận thi đấu thể thao


Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài

Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010
Tập làm văn:
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài

1. Kể lại một trận thi đấu thể thao.
a, Đó là môn thể thao nào ?
b, Em tham gia hay chỉ xem thi đấu ?
c, Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu ? Tổ chức khi nào ?
d, Em cùng đi xem với ai ?
e, Buổi thi đấu diễn ra như thế nào ?
g,Kết quả thi đấu ra sao ?
Gợi ý:

Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
2. Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc được trên báo ( hoặc nghe được, xem được trong các buổi phát thanh, truyền hình )
M : Ngày 6/3/2011, khai m?c giải búng chuy?n nữ ngnh Giỏo d?c - Do t?o D?c Th?
Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tập làm văn
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
VIẾT BÀI