Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Z3709182679573_41208eee791c18f991b1b53b1a2c579f.jpg 2207243317987427219.flv 355.JPG Bao_cao_chuyen_de_thang_9.JPG 118810040_313105456639790_1175487602949174068_n.jpg 118873610_414397799524975_3549222809139446863_n.jpg 118790219_248877246267196_7941862895028146437_n.jpg 118719723_315109149772186_5126425324932727352_n.jpg 118693715_3269418473152004_8460410113765284144_n.jpg 118708860_916930558795666_6930360120252278603_n.jpg 118681062_1234261866932246_6782273886994333925_n.jpg 118672173_318966749174956_2872879218878068781_n.jpg 118652120_379367416429403_1980989884746719500_n.jpg 9818EAE08260474CAC594DAF8F3DDF2F.flv 981EFD781C4940388FC14A5734415246.flv 78155678_2419266078347387_8575297038512553984_n.jpg 75266075_2704031399825024_6817920635738521600_n.jpg 75341283_549148489205298_761905732063854592_n.jpg 77157305_487338721867091_7304901405196681216_n.jpg 82563787_1209693289224643_4094477483888345088_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Tĩnh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  De va dap an thi chon HSG truong - tin hoc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoà (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:42' 07-03-2011
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 405
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ

  ĐỀ THI CHỌN HSG TRƯỜNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2010-2011
  Môn: Tin học
  Thời gian làm bài: 180 phút

  Viết chương trình bằng NNLT Pascal giải các bài toán sau:

  Bài 1: Cho trước dãy số. Hãy tìm một dãy con liền nhau cực đại có các phần tử bằng nhau.
  Dữ liệu vào: File DAYSO.INP chứa một dãy số
  Dữ liệu ra: Ghi vào file DAYCON.OUT dãy con lớn nhất thỏa mãn bài toán.

  Bài 2: Dãy con
  Cho một dãy số nguyên dương a1,a2,...,aN (10 < N < 100 000), ai <=10000 với mọi i=1..N và một số nguyên dương S (S < 100 000 000).
  Yêu cầu : Tìm độ dài nhỏ nhất của dãy con chứa các phần tử liên tiếp của dãy mà có tổng các phần tử lớn hơn hoặc bằng S.
  Dữ liệu vào: Đọc từ file SUB.INP gồm nhiều test, mỗi test chứa N và S ở dòng đầu. Dòng 2 chứa các phần tử của dãy.
  Dữ liệu ra: Kết quả ghi vào file SUB.OUT, mỗi test đưa một dòng chứa độ dài của dãy con tìm được.
  Ví dụ :
  SUB.INP
  SUB.OUT
  
  10 15
  5 1 3 5 10 7 4 9 2 8
  5 11
  1 2 3 4 5
  2
  3

  
  
  Bài 3: Cho trước một xâu nhị phân độ dài bất kỳ được đưa vào từ file văn bản INPUT.TXT. Cần biến đổi xâu nhị phân này về dạng toàn số 0. Các phép biến đổi có thể chỉ là một trong các loại sau:
  - Biến đổi xâu con 11 thành 00.
  - Biến đổi xâu con 010 thành 000.
  Hãy chỉ một cách biển đổi xâu đã cho thành xâu có toàn 0. Kết quả thể hiện trong file OUTPUT.TXT như sau:
  Dòng đầu tiên của OUTPUT.TXT chứa xâu ban đầu, sau đó mỗi dòng là một xâu tiếp theo sau một phép biến đổi, xâu cuối cùng là xâu toàn 0.
  Ví dụ 1:
  INPUT.TXT
  OUTPUT.OUT
  
  11010011
  11010011
  11010000
  00010000
  00000000
  
  
  Ví dụ 2:
  INPUT.TXT
  OUTPUT.OUT
  
  10101101
  Khong the bien doi duoc
  
  
  -----HẾT-----

  Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm ĐÁP ÁN
  Bài 1: (7 điểm)
  Viết được thủ tục đọc và ghi tệp được 1 điểm
  Chương trình chạy đúng 1 bộ Test đưa ra được 1 điểm
  Chương trình cụ thể như sau.
  Program DaysobangnhauMax;
  Var a:array[1..1000] of integer;
  n:integer;
  f1,f2:text;
  Procedure Doctep;
  begin
  assign(f1,`c:dayso.inp`);reset(f1);
  assign(f2,`c:dayso.out`);rewrite(f2);
  n:=0;
  while not eof(f1) do
  begin
  n:=n+1;
  read(f1,a[n]);
  end;
  end;
  procedure xuli;
  Var dem,max,i,j:integer;
  Begin
  dem:=1;
  max:=0;
  for i:=2 to n+1 do
  if (a[i]=a[i-1]) and (i<=n) then dem:=dem+1
  else
  begin
  if dem>max then max:=dem;
  dem:=1;
  end;
  dem:=1;
  for i:=2 to n+1 do
  if (a[i]=a[i-1]) and (i<=n) then dem:=dem+1
  else
  begin
  if dem=max then
  begin
  for j:=i-max to i-1 do write(f2, a[j],` `);
  writeln(f2);
  end;
  dem:=1;
  end;
  close(f1);close(f2);
  end;
  BEGIN
  doctep;
  xuli;
  END.

  Bài 2: (7 điểm).
  Viết được thủ tục đọc và ghi tệp được 1 điểm
  Chương trình chạy đúng 1 bộ Test đưa ra được 1 điểm
  Chương trình cụ thể như sau.
  Program Bai2;
  Type Ma=array[1..1000] of integer;
  Var a:ma;
  f1,f2:text;
  Procedure xuli(b:ma; n,s:integer);
  Var ok:boolean;
  m,i,j,tong:integer;
  Begin
  ok:=true;
  for m:=
  Avatar

  éo có cái nào chạy được cả

   

   
  Gửi ý kiến