Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180326_091122.jpg 20180326_081127.jpg 20180326_081114.jpg 20180326_081110.jpg 20180308_163607.jpg 20180308_151354.jpg 20180308_163607.jpg 20180308_150500.jpg 20180326_081110.jpg 20180131_145032.jpg 20180131_144706.jpg 20180124_144342.jpg 20180124_144043.jpg 20180124_144043.jpg 33872733_2072795782983407_2222181259650531328_n.jpg 33943791_861495960702231_6635721624756682752_n.jpg 33764323_862665070585320_5025149308693905408_n.jpg 33755871_861495094035651_7121296574109450240_n.jpg 33788777_861496310702196_6173246671674146816_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Lưu Thị Hương giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Phổ Thông Liên Cấp Albert Einsteins
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Ninh
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Hà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Khang 1
  Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tú Uyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bạch Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thạch Bình
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thu Nghiêm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Đồng
  Quận/huyện Huyện Hương Khê
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Đồng
  Quận/huyện Huyện Hương Khê
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Mỹ Phong
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Phong
  Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 1602 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Ninh
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên phan thi tú oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Thành
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 24 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Minh Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Bằng
  Quận/huyện Huyện Lộc Hà
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đậu Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Tuyết
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Đồng
  Quận/huyện Huyện Hương Khê
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Hữu Chương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Giang 1
  Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Nhương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phúc
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Mận
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hội
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 18 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Huế
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Cẩm Trung
  Quận/huyện Huyện Cẩm Xuyên
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 136 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Kiều Oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Tiến
  Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (xem chi tiết)