Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20180323_3.jpg IMG_20180323_2.jpg IMG_20180323_1.jpg 20180319_074629.jpg 20180319_074600.jpg 29341515_2072929759592259_437451283_n.jpg IMG_6421.jpg IMG_6425.jpg IMG_6404.jpg IMG_6414.jpg Hinhnencaudanhngonthucsuynghia855bb4dd5cc0a8.jpg Hinhnencaudanhngonthucsuynghia555bb4dd5affde.jpg Hinhnencaudanhngonthucsuynghia555bb4dd5affde.jpg IMG_0197.JPG PHAT_THANH_MANG_NON_THANG_3.mp3 Video_20180227_094424.flv IMAG0711.jpg IMG20171221152043.jpg IMG20171128084642.jpg IMG20180218082958.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hội
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Hồng Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Thành
  Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Thoan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đức Bồng
  Quận/huyện Huyện Vũ Quang
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 76 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Thanh Hoà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Tây Sơn
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 97 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Hoài Mơ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Giang
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thị trấn Phố Châu
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thị trấn Phố Châu
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Mai Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Long
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bằng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hương Thọ
  Quận/huyện Huyện Vũ Quang
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Kiều Minh Nguyên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hương Thọ
  Quận/huyện Huyện Vũ Quang
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 157 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thân Văn Phi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Hương Thọ
  Quận/huyện Huyện Vũ Quang
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hoànght
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hương Thọ
  Quận/huyện Huyện Vũ Quang
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 94 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cù Thị Thu Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thắm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trịnh Thị Thục Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đoàn Hương Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 50 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Châu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 20 (xem chi tiết)